Publicado en Les llengües romàniques

Llengües romàniques

Us penje un power que em pareix interessant per consolidar els coneixements de la Unitat 1 del llibre de text.

Anuncios